Wou ass d'Schlass?

Wou ass d'Schlass?

Wou ass d'Schlass?

Wou ass d'Schlass?

Wou ass d'Schlass?

Wou ass d'Schlass?